Curatoren

Wanneer een vennootschap of een koopman in faling wordt verklaard door de rechtbank van koophandel zal deze een curator aanstellen.

De curator zal een inventaris opmaken van de goederen die eigendom zijn van de gefailleerde. Hij nodigt alle schuldeisers uit om aangifte te doen van hun vordering.  Hij controleert alle schuldvorderingen op hun waarachtigheid.  Hij int de schuldvorderingen van de gefailleerde.

Hij zal tevens alle activa realiseren;  dit kan door het handelsfonds te verkopen dan wel door het openbaar verkopen van de goederen eigendom van de gefailleerde.

Hij verdeelt het gerealiseerde actief onder de schuldeisers volgens een door de wet bepaalde rangorde

Artikel 27 van de faillissementswet bepaalt dat de curatoren worden verkozen uit de personen ingeschreven op een lijst opgesteld door de algemene vergadering van de rechtbank van koophandel.

Alleen advocaten ingeschreven op het tableau van de orde van een Belgische balie kunnen op deze lijst worden geplaatst.

Als curator treedt de advocaat op als een vertrouwenspersoon van het gerecht.  Hij is het immers die het faillissement in het belang van alle schuldeisers beheert en afwikkelt.

Dit alles doet hij met bijstand en onder toezicht van een rechter-commissaris en onder de algemene controle van de rechtbank van koophandel.

Ik ben op zoek naar ...

Is je tijd kostbaar en/of ben je op zoek naar specifieke informatie, maak dan zeker gebruik van de zoekfunctie.