Wat is een advocaat

Welke garantie hebt u op een gefundeerd antwoord?

De advocaat voltooit een vijfjarige rechtenstudie, loopt drie jaar stage bij een stagemeester en volgt tevens een beroepsopleidingscyclus. De advocaat aanziet permanente beroepsvorming als een wezenlijke plicht. Hij voorziet hierin door het lezen van tijdschriften en het volgen van studiedagen.

Maar zijn ervaring uit de dagelijkse praktijk, die hem telkens noopt tot grondig onderzoek van het concrete probleem, biedt de meeste garantie voor een gefundeerd antwoord.

Door de steeds groter wordende specialisatie richten de meeste advocatenkantoren zich op één of meerdere rechtstakken.

Wat doet de advocaat behalve advies geven?

De advies- en verzoenende functie is belangrijk, maar is niet de enige. De advocaat kan u bijstaan bij onderhandelingen, bemiddelingen, het opstellen van contracten en statuten. Hij kan voor u optreden bij de verschillende overheden en u bijstaan op algemene vergaderingen van vennootschappen. Daarnaast kan de advocaat voor u pleiten voor alle Belgische en Europese rechtbanken en voor alle fiscale, administratieve en tuchtinstanties.

Ook bij arbitrage zal de advocaat u vertegenwoordigen.

Welke bijzondere waarborgen biedt de advocaat u?

Hij is verplicht lid van de Orde van Advocaten en gebonden aan de deontologische en tuchtrechtelijke regels van het beroep. De advocaat heeft bovendien een geheimhoudingsplicht en kan daardoor in alle situaties fungeren als uw juridisch vertrouwensman.

Daarbij komt dat de advocaat maar voor één opdrachtgever mag werken, met name zijn cliënt. Tussen u en hem bestaat een persoonlijk contact. Rechtstreeks en zonder tussenpersonen en zaakwaarnemers. Er wordt geen enkele overeenkomst afgesloten zonder uw medeweten.

Ik ben op zoek naar ...

Is je tijd kostbaar en/of ben je op zoek naar specifieke informatie, maak dan zeker gebruik van de zoekfunctie.