Slachtofferhulp

De dienst slachtofferonthaal biedt informatie en bijstand aan slachtoffers gedurende verschillende fasen van de gerechtelijkeprocedure. De justitieassistenten verwijzen, indien nodig, naar de bevoegde diensten. Verder sensibiliseert de dienst slachtofferonthaal de leden van parketten en rechtbanken voor de slachtofferproblematiek en signaleert ze de problemen waarmee slachtoffers tijdens de gerechtelijke procedure geconfronteerd worden. Voor algemene informatie betreffende slachtofferhulp kan u steeds terecht bij:

Slachtofferhulp

Keizerstraat 20
2800 Mechelen
Telefoon: 015 28 81 11

Ik ben op zoek naar ...

Is je tijd kostbaar en/of ben je op zoek naar specifieke informatie, maak dan zeker gebruik van de zoekfunctie.