Verzekeringen

Meer en meer winnen de alternatieve wegen tot oplossing van een geschil aan belang.

Deze trend is meer en meer zichtbaar, in voortdurend andere sectoren.

Bemiddeling of mediatie is één van die alternatieve wegen die de in een geschil betrokken partijen de mogelijkheid biedt de dialoog op een consensuele manier te herbeginnen.

Teneinde bemiddeling (in de materie van het vermogensrecht) aan te moedigen, hebben de verzekeraars, recent, met de steun en de medewerking van professoren van alle universiteiten van het hele land, het Interdisciplinair Vorming Centrum voor Mediatie (IVORM) opgericht.

Na een Ivorm-opleiding te hebben gevolgd en na te zijn geslaagd in een praktische proef, worden de bemiddelaars (‘mediatoren’) erkend door de hele verzekeringsmarkt en hebben zij de bevoegdheid en de bekwaamheid om vermogensrechtelijke geschillen op te lossen volgens de regels van de bemiddeling (‘mediatie’).

De eerste lichting mediatoren hebben hun opleiding inmiddels beëindigd en figureren als mediator op een door de beroepsvereniging van verzekeraars (BVVO) bijgehouden lijst, zodat ze kunnen worden aangesteld.

In andere landen, zoals Frankrijk en Nederland, bestaat het mediatie-systeem reeds gedurende meerdere jaren en het blijkt er zeer succesvol te zijn.

Ik ben op zoek naar ...

Is je tijd kostbaar en/of ben je op zoek naar specifieke informatie, maak dan zeker gebruik van de zoekfunctie.