Erelonen

Toelichting bij de staat van erelonen en kosten van de advocaat.

Meer informatie

Taxatiecommissie

Deze commisie heeft tot doel geschillen over erelonen en kosten te beslechten.
Meer informatie

Derdenrekening

Een advocaat die gelden ontvangt van een clïent of van een derde en die deze gelden moet betalen aan een derde of aan een clïent moet deze verhandeling laten gebeuren via een speciale rekening, de derdenrekening genaamd.

Meer informatie

Ik ben op zoek naar ...

Is je tijd kostbaar en/of ben je op zoek naar specifieke informatie, maak dan zeker gebruik van de zoekfunctie.