Stage

Om de titel van advocaat te mogen dragen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie;
  • Het diploma van master in de rechten behalen;
  • De wettelijk voorgeschreven eed afleggen voor het Hof van Beroep;

De eedaflegging van de stagiairs vindt plaats op de eerste werkdag van september, en verder telkens op de eerste maandag van elke maand.

Hierbij wordt de stagiair – in toga – vergezeld van zijn of haar aanstaande stagemeester.

Vooraf dient het originele diploma en een bewijs van nationaliteit neergelegd te worden bij het Parket-generaal.

Na de eedaflegging kan het diploma terug worden opgehaald bij het Hof van beroep om te worden neergelegd op het secretariaat van de Orde.

 Ingeschreven worden op de Lijst van stagiairs;

 

Bij dit verzoek dient gevoegd te worden:

  • Een verzoek tot inschrijving (www.advocaat.be > ik wil advocaat worden > stage: model 1a)
  • Vertrouwelijke verklaring aan de stafhouder (www.advocaat.be > ik wil advocaat worden > stage: model 1b)
  • 3 pasfoto’s
  • Origineel diploma
  • Opgave derdenrekening
  • Behoorlijk ingevulde en door stagiair en stagemeester ondertekende stageovereenkomst

De stagiairs moeten een stage doorgemaakt hebben van 3 jaar.

Commissie voor de stage

Elke Orde van Advocaten vertrouwt het toezicht over de stage toe aan een Stagecommissie.

Meer informatie

Ik ben op zoek naar ...

Is je tijd kostbaar en/of ben je op zoek naar specifieke informatie, maak dan zeker gebruik van de zoekfunctie.