Eerste lijnsadvies

De doelstelling van de Commissie voor Juridische Bijstand is bepaald in artikel 508 § 3 van het Gerechtelijk Wetboek, met name:

 • het organiseren van de zitdagen voor juridische eerstelijnsbijstand
 • de centralisatie van de diensten
 • informatie verspreiden over het bestaan en de toegangsvoorwaarden voor juridische bijstand
 • doen van aanbevelingen aan de Minister van Justitie
 • het bevorderen van het overleg tussen de organisaties voor juridische bijstand

De Commissie voor Juridische Bijstand is paritair samengesteld uit enerzijds advocaten, anderzijds vertegenwoordigers van de OCMW’s en erkende organisatie voor juridische bijstand.

In Mechelen telt de Commissie voor Juridische Bijstand 12 leden en de vergaderingen vinden minstens 4 keer per jaar plaats.

Uitsluitend de Orde van Advocaten staat in voor deze dienstverlening door, dagelijks in het Justitiehuis en op geregelde tijdstippen op andere locaties, gratis juridische eerstelijnshulp aan alle burgers, zonder onderscheid, te verschaffen.

Wat houdt eerstelijnsrechtshulp concreet in?

U mag wél verwachten van juridische eerstelijnsbijstand:

 • een eerste juridisch advies (o.a. huurproblemen, relatieproblemen, financiële problemen, onderhoudsplichten)
 • het opstellen van een eenvoudige brief
 • controle van een courante overeenkomst en uitleg over de inhoud ervan in verstaanbare taal (huur, echtscheiding, enz.)
 • nazicht van een afrekening (indexatie van huren e.d.)
 • het verstrekken van praktische inlichtingen
 • de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie en juridische tweedelijnsbijstand
 • schriftelijk beantwoorden van vragen die kaderen in de juridische tweede lijnsbijstand
 • in dringende gevallen kan ter plaatse een advocaat in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) aangesteld worden.

U mag niet verwachten van juridische eerstelijnsbijstand:

 • behandeling van uw zaak (er geldt ook een verbod tot opvolging van uw zaak)
 • een diepgaand onderzoek van het dossier
 • de controle van een advocaat
 • het opstellen van een overeenkomst of een uitgebreide brief
 • advies in een ingewikkelde zaak
 • de mededeling van de naam van een advocaat. Het aanduiden van een pro deo advocaat gebeurt door het Bureau voor Juridische Bijstand
 • een langdurige bespreking
 • contactname met de tegenpartij
 • bemiddeling

Praktische organisatie in Mechelen

Dagelijkse zittingen in het Justitiehuis

Adres: Justitiehuis
Schoolstraat 9 te 2800 Mechelen

 • Maandag – dinsdag – woensdag: aanmelden van 13.45 tot 14.45 uur (in juli en augustus niet op dinsdag)- beperkt tot 6 personen
 • Donderdag: aanmelden van 17.00 tot 18.45 uur – beperkt tot 8 personen
 • Vrijdagvoormiddag: telefonisch informeren of er nog plaats is voor de consultaties in de namiddag van 13.45 tot 14.45 uur (015 43 36 11)

Maandelijkse zittingen in diverse OCMW’s en op andere locaties

OCMW Berlaar
Zomerstraat 22 te 2950 Berlaar
1e maandag van de maand van 18 tot 19 uur

OCMW Heist o/d Berg
Stationstraat 2 te 2220 Heist o/d Berg
1e maandag van de maand om 19 uur
3e maandag van de maand van 19 tot 20 uur

Kapelstraat 7 te 2570 Duffel
1e donderdag van de maand van 17 tot 18 uur
3e donderdag van de maand van 14 tot 15 uur

OCMW Willebroek
Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek
3e donderdag van de maand van 17u30 tot 18u30

OCMW Bornem
Broekstraat 40 te 2880 Bornem
4e woensdag van de maand om 18 uur

Vredegerecht Lier
Kruisbogenhofstraat 24 te 2500 Lier
2e en 4e donderdag van de maand van 14 tot 15 uur

Vredegerecht Willebroek
Kloosterstraat 18 te 2830 Willebroek
1e maandag van de maand van 14 tot 15 uur

Ik ben op zoek naar ...

Is je tijd kostbaar en/of ben je op zoek naar specifieke informatie, maak dan zeker gebruik van de zoekfunctie.